2005

Γεννιέται η ιδέα για την πραγματοποίηση φιλανθρωπικής εκδήλωσης και έτσι λαμβάνει χώρα η πρώτη χοροεσπερίδα «Παιδιά βοηθούν παιδιά». Έκτοτε η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο.