Ήθη & έθιμα

Η επαφή με τις ρίζες μας αποτελεί τη βάση για το μέλλον.
Μελετώντας τον ποντιακό πολιτισμό, αντικρίζουμε έναν απλό αληθινό λαό, με ιδανικά και αξίες, με ήθη και έθιμα που προέρχονται από τα βάθη του παρελθόντος, και βρίσκουμε τις ρίζες μας και την ταυτότητά μας ως λαός.

Τα ήθη ορίζουν αξίες, συμπεριφορές, σχέσεις και αντιλήψεις που με τη σειρά τους δημιουργούν ένα είδος κανόνων και νόμων, μια μορφή άγραφου δικαίου, το οποίο όμως συμβαδίζει με το γραπτό.

Όταν οι συμπεριφορές επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο, ώστε να γίνουν κανόνας, παίρνοντας και τελετουργική μορφή, τότε γίνονται έθιμα.

Τα ήθη και τα έθιμα αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά και είναι ο καθρέφτης ενός λαού.

Στα παρακάτω άρθρα παρουσιάζονται κάποια ήθη και έθιμα του Πόντου, με πιθανές τοπικές παραλλαγές, ανάλογα με την περιοχή.