Σύλλογος

Ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου, ο παλαιότερος ποντιακός σύλλογος στην Ευρώπη, ιδρύθηκε το 1966 μετά από πρωτοβουλία μιας ομάδας εργατών και φοιτητών. Δείτε τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία του Συλλόγου μας από τις απαρχές του μέχρι σήμερα εδώ.

Η λειτουργία του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου, ως οργανωμένου και καταχωρισμένου στο Μητρώο Συλλόγων του Επαρχιακού Δικαστηρίου του Μονάχου (Amtsgericht München), ρυθμίζεται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 7 μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο πλαισιώνουν επιτροπές, οι οποίες στηρίζουν το έργο και τις πρωτοβουλίες του, πάντα με βάση το ισχύον καταστατικό. Δείτε τον τρόπο οργάνωσης του Συλλόγου μας εδώ.

Ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου χαίρεται να καλωσορίζει νέα μέλη στην οικογένειά του. Αν θέλεις να γίνεις μέλος στον ιστορικό αυτο σύλλογο και να υποστηρίξεις τις δράσεις του κάντε κλικ εδώ.