1996

Πραγματοποιείται το 15ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών Νεολαίας στο Μόναχο