Δράσεις

Ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες με απώτερο στόχο τη διατήρηση και μετάδοση της Ποντιακής παράδοσης:

  • Την εκμάθηση Ποντιακών χορών μέσα από το Χορευτικό.
  • Την αναπαραγωγή και προώθηση των διατροφικών συνηθειών του ποντιακού ελληνισμού, τις οποίες στηρίζουν οι Παρχαρομάνες μας.
  • Τη διοργάνωση διαφόρων χορευτικών εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε εθνικά ή διεθνή φεστιβάλ.
  • Την προώθηση της ιστορίας του Πόντου μέσα από διάφορες Ημερίδες.
  • Τη διοργάνωση εκδρομών που συνδυάζουν την αναψυχή με μια από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί και το κοινωνικό έργο του Συλλόγου, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την οικονομική στήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.