Χορός Ομάλι

Ο χορός Ομάλι χορευόταν στην περιοχή της Νικόπολης. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία στον τρόπο εκτέλεσης των βημάτων, με το σώμα να συμμετέχει ενεργά στην κίνηση. Πολλές φορές γίνονται ελάχιστα ή καθόλου βήματα ταυτόχρονα με ρυθμικές κινήσεις απ’ όλο το σώμα, το οποίο κινείται μπροστά και πίσω. Ο χορός είναι τόσο διαδεδομένος στα χωριά της Νικόπολης, ώστε είναι ένας από τους δύο βασικούς στο έθιμο του γλεντιού στο γάμο (ο άλλος είναι ο Καρσιλαμάς).

Ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι που συνοδεύει το Ομάλι είναι το Όλια τα κόρτσοπα.

Όλια τα κορτσόπα (x2)
εμπάτεν σ´ην σειράν-ι (x2)
χορέψτεν χορέψτεν (x2)
αούτο το ομάλι. (x2)

Χορέψτεν χορέψτεν (x2)
έμορφα τανελία (x2)
γουρπάν να ίνουμαι (x2)
σ´ εσέτερα τα ψύ´α. (x2)
Όλα τα κορίτσια (x2)
μπείτε στη σειρά (x2)
χορέψτε χορέψτε (x2)
αυτό το ομάλι. (x2)

Χορέψτε χορέψτε (x2)
όμορφα και με ενθουσιασμό(x2)
θυσία να γίνω (x2)
για τη δική σου ψυχή. (x2)