Οργάνωση

Η λειτουργία του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου ελέγχεται και ρυθμίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου.

Η σύνθεση του Δ.Σ., όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2022, ορίζεται ως εξής: