Ημερίδες

Στα πλαίσια των ενεργειών του για την προώθηση και διατήρηση της ποντιακής παράδοσης και ιστορίας, ο Σύλλογος Ποντίων Μονάχου διοργανώνει ημερίδες, που περιλαμβάνουν την παρουσίαση βιβλίων σχετικών με τον Πόντο, εισηγήσεις για θέματα ιστορικού ενδιαφέροντος κ.ά. Συνειδητοποιώντας παράλληλα τις συνθήκες της εποχής μας, ο Σύλλογος φιλοξενεί κατά καιρούς ομιλητές για θέματα που αφορούν στις προκλήσεις της καθημερινότητας.

Μάθετε περισσότερα κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: