Οργάνωση

Η λειτουργία του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου ελέγχεται και ρυθμίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου. Η σύνθεση του Δ.Σ., όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της 26ης Νοεμβρρίου 2017, ορίζεται ως εξής:

 • Χαράλαμπος Φωτιάδης (Πρόεδρος) – 0157 / 36165436
 • Χρήστος Περπερίδης (Αντιπρόεδρος) – 0175 / 9471145
 • Νικόλαος Σιώμος (Γραμματέας Α) – 0171 / 5672504
 • Σοφία Γιωτάκου (Γραμματέας Β) – 0176 / 27521966
 • Ελπίδα Βουλγαρίδου (Ταμίας) – 0176 / 82495617
 • Κυριακή Τσαλπαρά (Υπεύθυνη Νεολαίας / Καλλιτεχνικού) – 0176 / 72643409
 • Ηλίας Καρακασίδης (Υπεύθυνος Πολιτιστικού, Δημοσίων Σχέσεων) – 0176 / 98833070

Υπό το Δ.Σ. λειτουργεί η Επιτροπή Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου, η οποία συστάθηκε το Νοέμβριο του 2014.

Στόχοι της Επιτροπής είναι οι εξής:

 • Η επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους, ομοσπονδίες και άλλους φορείς Ποντίων, ώστε να προωθηθεί το θέμα της γενοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Η συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Η υλοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σε περισσότερες χώρες.

Αποτελείται από 3 μέλη που επιβεβαιώθηκαν από τη Γενική Συνέλευση:

 • Γρηγόριος Γιαννουλίδης
 • Ιωάννης Σεχίδης
 • Αναστασία Ντικ