Οργάνωση

Η λειτουργία του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου ελέγχεται και ρυθμίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου. Η σύνθεση του Δ.Σ., όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της 17ης Νοεμβρρίου 2019, ορίζεται ως εξής:

  • Χαράλαμπος Φωτιάδης (Πρόεδρος) – 0157 / 36165436
  • Πάρης Χατζηπαρασίδης (Αντιπρόεδρος) -0170 / 2217722
  • Νικόλαος Σιώμος (Γραμματέας Α) – 0171 / 5672504
  • Σοφία Γιωτάκου (Γραμματέας Β) – 0176 / 27521966
  • Αντωνία Μωυσιάδου (Ταμίας) – 01774101379
  • Κυριακή Τσαλπαρά (Υπεύθυνη Νεολαίας / Καλλιτεχνικού) – 0176 / 72643409
  • Ελπίδα Βουλγαρίδου (Υπεύθυνος Πολιτιστικού, Δημοσίων Σχέσεων) – 0176 / 82495617