Οργάνωση

Η λειτουργία του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου ελέγχεται και ρυθμίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου. Η σύνθεση του Δ.Σ., όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2015, ορίζεται ως εξής:

 • Γρηγόρης Γιαννουλίδης (Πρόεδρος) – 0176 / 79731500
 • Χρήστος Χαζαρίδης (Αντιπρόεδρος) – 0160 / 97835650
 • Κωνσταντίνος Πανίδης (Γραμματέας Α) – 0151 / 46243319
 • Σοφία Φωτιάδου (Γραμματέας Β) – 0176 / 96457450
 • Ηλίας Καρακασίδης (Ταμίας) – 0176 / 98833070
 • Σέμη Σαββίδου (Υπεύθυνη Νεολαίας / Καλλιτεχνικού) – 0178 / 9152509
 • Ανδρέας Μαυρομμάτης (Υπεύθυνος Πολιτιστικού, Δημοσίων Σχέσεων) – 0176 / 10375566

Υπό το Δ.Σ. λειτουργεί η Επιτροπή Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου, η οποία συστάθηκε το Νοέμβριο του 2014.

Στόχοι της Επιτροπής είναι οι εξής:

 • Η επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους, ομοσπονδίες και άλλους φορείς Ποντίων, ώστε να προωθηθεί το θέμα της γενοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Η συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Η υλοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σε περισσότερες χώρες.

Αποτελείται από 3 μέλη που επιβεβαιώθηκαν από τη Γενική Συνέλευση:

 • Γρηγόριος Γιαννουλίδης
 • Ιωάννης Σεχίδης
 • Αναστασία Ντικ