Εγγραφή Μελών


Μέλη και προϋποθέσεις

  • Τακτικά μέλη: Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν υποβάλλοντας γραπτή αίτηση, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν Ποντιακή καταγωγή, όπως επίσης και οι σύζυγοι αυτών (ανεξάρτητα της εθνικότητάς τους), κατοικούν στο Μόναχο ή στα περίχωρα κι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το Δ. Σ. του Συλλόγου. Αν η απόφαση που αφορά την αίτηση είναι αρνητική, κοινοποιείται γραπτώς μέσα σε 4 εβδομάδες στον ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση μέσα σ’ένα μήνα από την ημέρα που πήρε την κοινοποίηση.
  • Αντεπιστέλλοντα μέλη: Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται μέλη που δεν κατοικούν πλέον στο Μόναχο ή στα Περίχωρα.
  • Φίλοι του Συλλόγου: Φίλοι του Συλλόγου γίνονται όλοι, ανεξάρτητα από καταγωγή και εθνικότητα.

Αίτηση Εγγραφής Ενήλικου Μέλους

Αίτηση Εγγραφής Ανήλικου Μέλους