Επικοινωνία

Verein der Griechen aus Pontos in München e.V. c/o Charalampos Fotiadis, Parkstr. 17a, 80339 München. Τηλ.: 0157 36 16 54 36. E-mail: info(at)pontos-muenchen-ev.de Registriert beim Amtsgericht München (18.04.1966) unter der Registernummer 6788.